IF MINKEN ORIENTERING

 

Tränings- och tävlingsprogram för nybörjare och juniorer sommaren 2007.

 

8.4

Träning

Staffan Portin

22.4

Träning och nybörjar skolning

Emilia, Ingmar o Gunilla Ek

29.4

Träning och nybörjar skolning

Ann-Katrin o Anders Blomqvist

6.5

Träning och nybörjar skolning

Ann-Katrin o Anders Blomqvist

12.5

IK Kronan, nationell i Kronoby

 

13.5

Träning och nybörjar skolning

Ralf Skåtar o Yvonne Granlund

19.5

Minkens nationella i Jeppo / Spint DM

Alla Minkar behövs

20.5

KoS nationell i Karleby

 

27.5

Träning och nybörjar skolning

Tore o Filip Brunell

29.5

Ekorstigtävling, individuell, OK Botnia

 

 

 

 

3.6

Träning

Carola Lindgren, Mariann o Yngve Wikblom

10.6

Träning

Conny o Lasse Nymark

12.6

Bya-budkavle, Andrasjön/Klippan

Staffan Portin, Tore Brunell, Jan Kronqvist

16-17.6

Jukola i Lappo

 

17.6

Träning

Jan o Tuula Wik

27.6

Ekorrstigfinal i Närpes

 

 

 

 

1.7

Träning

Marcus o Mikael Nyholm

8.7

Träning

Emilia, Ingmar o Gunilla Ek

15.7

Träning

Tomas Sundqvist o Kaj Finne

22.7

OK Botnia, nationell i Karleby/Kronoby

 

26.7

VaaSu, nationell i Vasa, Kvarkenträffen

 

27.7

IF Femman, nationell i Korsholm, Kvarkenträ.

 

28.7

Malax IF, nationell, Kvarkenträffen

 

31.7

Ekorrstigbudkavle, IF Brahe, Larsmo sportstuga

 

 

 

 

2.8

Torsdagsträff, Stärnhallen

Mikael Holm, Roger Nynäs, Niclas Calden

5.8

IK Falken, nationell, DM medeldistans.

 

12.8

Träning

Tomas Sundqvist, Jan Kronqvist

14.8

Ekorstigtävling, individuell, IK Falken, Forsby

 

17-19.8

FSOM, OK77, i Grankulla

 

28.8

Natt-cup, IF Brahe

 

31.8

IK Kronan, Natt-DM

 

 

 

 

1.9

Minken-mästerskap

Mikaela o Niclas Calden,

11.9

Natt-cup, IF Minken

Tor och Marika Holm

14-15.9

Skolmästerskap i Närpes

 

18.9

Natt-cup, GIF

 

25.9

Natt-cup, IK Kronan

 

 

 

 

 

 

Banläggarna för träningarna ser till att annons ingår i god tid i JT/Sportens komihåg och VBL/minneslistan. Använd också IF Minkens hemsida/gästboken. Banläggare som får förhinder ser till att byta med någon annan så att träningen kan genomföras. Det bör finnas någon på plats som instruerar nybörjare. Satsa på bra juniorbanor (RR, och lätta 1,5 och 2-3 km). Mot hösten ersättas RR-banan med TR-bana eller mycket lätt vanlig bana. Variera träningarna med t ex kontrollplockning, linjeorientering osv.  Deltagarlistorna ges åt Jan Kronqvist. Också i år kommer intressepriser att delas ut på vår avslutning till de som varit flitigt med och tränat och tävlat.

 

Anmälningar till nationella och DM- och FM-tävlingar görs till Mikael Holm, 050-34930061 eller via internet på http://www.verkkovihko.fi/, senast en vecka före tävlingen. Se även JT/sportens komihåg.

 

För att underlätta för de som sammanställer Ekorrstig-budkavlelag bör de som är intresserade att delta kontakta Tore Brunell 050-5246835 eller Mikael Holm 050-34930061.

 

För motionärer och juniorer som klarar vanlig orientering är Tordagsträffarna (Maanantairasti och Torsdagsbommarna i Kronoby och Karleby trakten) bra träningstillfällen. Tyvärr förekommer det att Torsdagsträffarna löps på mycket gamla kartor vilket kan leda till onödiga svårigheter. Se IF Brahes, KoS och OK Botnias hemsidor för mera info.

 

För att icke bilburna ungdomar skall ha möjlighet att träna på Torsdagsträffar och –bommar så är det önskvärt att de som kör med tomma platser i sina bilar kan skriva in i Minkens gästbok om man erbjuder skjuts.

 

Förutom ovan nämnda tillfällen kommer mera krävande träningar att ordnas för mera erfarna. Dessa tillfällen är öppna för deltagare från Brahe och Falken och bör skrivas in på deras gästböcker. Minkens folk kommer också ha möjlighet att delta i grannföreningarnas träningstillfällen t ex ”Nuija-cup”, se gästböcker och JT.

 

Cykelorientering tränas och tävlas en del i Karleby-trakten så följ med OK Botnias hemsida ifall du är intresserad.

 

TORDAGSTRÄFFAR 2007

 

Arrangörer: IF Brahe, IK Falken, Pietarsaaren Into ,Pietarsaaren Hiihtäjät, IF Minken

Start:kl. 17.00-19.00

Banor: A = 7 km, B= 5km, C= 5km lätt, D = 3 km lätt, E = 1,5 km mycket lätt eller RR

 

Startavgift: 3 €, under 16 år gratis

 

Annonsering:    Pietarsaaren Sanomat söndag och onsdag, Jakobstads Tidning söndag och tisdag

Tulokset:           Brahes hemsida www.ifbrahe.fi

Emit:                Emit-stämpling, lånekort finns

 

Kontaktpersoner: Brahe/Jukka Aaltonen 050-3575858, Falken/Stefan Stubb 0400-982016, Into/Lauri Lehto 050-3432458, PieHi,/Tommi Isomäki 040-5814760, Minken/Tore Brunell 050-5246835

 

1.       Brahe               26.4                           Norra Östanpå

2.       Brahe               3.5                             Sandåsen

3.       Brahe               10.5                           Larsmo sportstuga, Holm

4.       Into                  24.5                           Pirilö

5 .      Falken              31.5                           Överpurmo

6.       Brahe               7.6                             Eugmo, Fränsvik(kort)

7.       Falken              14.6                           Kållby, Arbetsplatsberget (medeldistans)

8.       PieHi                21.6                           Sandsund, PieHi:s stuga

9.       Brahe               28.6                           Pörkenäs

10.     Brahe               5.7                             Fäbodavägen, Bredskär(lång)

11.     Brahe               12.7                           Eugmo Fränsvik

12.     Falken              19.7                           Sundby

13.     Brahe               26.7                           Ådö

14.     Minken             2.8                             Nykarleby, Idrottsgården

15.     Falken              9 8                             Överpurmo

16.     Into                  16.8                           Pörkenäs

17.     Brahe               23.8                           Pirilö

18.     Falken              30.8                           Forsby

19.     Brahe               6.9                             Larsmo sportstuga, Holm

20.     Brahe               13.9                           Vestersundsby  

 

Övriga träningstävlingar

 

12.6   Minken              Andra Sjön,                Bya-budkavle, tre sträckor a´ ca 3,5 km

 

Natt-Cup           I         28.8,                          Brahe, Sandåsen

                        II        11.9                           Minken, Nykarleby, Idrottsgården

                        III       18.9                           KoS         

                        IV      25.9                           Kronan, Tössbacka

 

Brahe               Bastu-Nattorientering            1.10,  8.10,  15.10,  22.10  

 

Brahe               Lång-orientering                   n. 20-28.10